پورتال همایش های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
به وب سایت پورتال همایش های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) خوش آمدید.               
همایش های جاری
همایش ملی آینده نگاری تمدن نوین اسلامی
05 اسفند ماه 1398


چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی
07 تا 08 اسفند ماه 1398


همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی
14 اسفند ماه 1398


همایش ملی «اخلاق و تربیت علوی»
21 اسفند ماه 1398


کنفرانس بین‌المللی مدل‌ها و تکنیک‌های کمی در مدیریت
19 خرداد ماه 1399


دومین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری
21 خرداد ماه 1399


دومین کنفرانس ملی مدلسازي در مهندسی معدن و علوم وابسته
30 مهر ماه تا 01 آبان ماه 1399
سامانه جامع ثبت و اطلاع رسانی همایش های معتبر علمی کشور
تماس با ما
قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، معاونت پژوهشی و فناوری کدپستی ٣٤١٤٨٩٦٨١٨
تلفن : ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٢١
دورنگار : ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٨٤
دومین کنفرانس ملی مدلسازي در مهندسی معدن و علوم وابسته

 
دومین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری

 

کنفرانس بین‌المللی مدل‌ها و تکنیک‌های کمی در مدیریت

 
همایش ملی «اخلاق و تربیت علوی»

 

همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی

 

چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی

 

همایش ملی آینده نگاری تمدن نوین اسلامی

 
ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

 

سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی

 

پنجاه و دومین اجلاس سراسری معاونان آموزشی دانشگاه های سراسر کشور