پورتال همایش های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
به وب سایت پورتال همایش های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) خوش آمدید.               
همایش های جاری
ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
26 آذر ماه 1398


چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی
07 تا 08 اسفند ماه 1398


همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی
14 اسفند ماه 1398


همایش ملی «اخلاق و تربیت علوی»
21 اسفند ماه 1398


کنفرانس بین‌المللی مدل‌ها و تکنیک‌های کمی در مدیریت
19 خرداد ماه 1399


دومین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری
21 خرداد ماه 1399
سامانه جامع ثبت و اطلاع رسانی همایش های معتبر علمی کشور
تماس با ما
قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، معاونت پژوهشی و فناوری کدپستی ٣٤١٤٨٩٦٨١٨
تلفن : ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٢١
دورنگار : ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٨٤
دومین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری

 
کنفرانس بین‌المللی مدل‌ها و تکنیک‌های کمی در مدیریت

 
همایش ملی «اخلاق و تربیت علوی»

 
همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی

 
چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی

 
ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

 

سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی

 

پنجاه و دومین اجلاس سراسری معاونان آموزشی دانشگاه های سراسر کشور