پورتال همایش های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
به وب سایت پورتال همایش های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) خوش آمدید.               
همایش های جاری
سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی
27 آبان ماه 1398


ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
26 آذر ماه 1398


کنفرانس بین‌المللی مدل‌ها و تکنیک‌های کمی در مدیریت
19 خرداد ماه 1399


دومین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری
21 خرداد ماه 1399
سامانه جامع ثبت و اطلاع رسانی همایش های معتبر علمی کشور
تماس با ما
قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، معاونت پژوهشی و فناوری کدپستی ٣٤١٤٨٩٦٨١٨
تلفن : ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٢١
دورنگار : ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٨٤
دومین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری

 
کنفرانس بین‌المللی مدل‌ها و تکنیک‌های کمی در مدیریت

 
ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

 

سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی

 

پنجاه و دومین اجلاس سراسری معاونان آموزشی دانشگاه های سراسر کشور