پورتال همایش ها و سمینارهای دانشگاه بین المللی قزوین

اطلاعیه فوری دومین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری


ارسال شده در تاریخ :
اطلاعیه فوری دومین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری

ارسال مجدد مقاله ها


از کلیه پژوهشگرانی که در سامانه دومین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری اقدام به ثبت مقاله نموده اند درخواست میگردد تا مقاله خود را حداکثر تا تاریخ 5 شهریور ۹۹ به دبیرخانه کنفرانس به آدرس ikiumntech2020@gmail.com ایمیل نمایند.
بدیهی است کلیه مکاتبات با ثبت کننده مقاله از طریق همان ایمیل صورت خواهد پذیرفت.


بازگشت