پورتال همایش های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تماس با ما
قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان مرکزی کدپستی ٣٤١٤٨٩٦٨١٨
تلفن : 02833901473

دورنگار : 02833780052